Jätkusuutlikkus Softrend Grupis

Pidades silmas meie planeedi ja järeltulevate põlvede tulevikku, peab tarbimine kogu maailmas muutuma jätkusuutlikumaks. Ent tarbija saab jätkusuutlikke valikuid teha ainult siis, kui tootjad talle neid valikuid pakuvad. Mõistes oma vastutuse ulatust, oleme jätkusuutlikkuse tulevikustrateegiat juurutamas ka Softrend Grupis.


Softrendi jätkusuutlikkuse strateegia prioriteedid

Softrendi jätkusuutlikkuse visioon põhineb kolmel põhimõttel lähtudes ÜRO säästva arengu eesmärkidest.

1. KESKKOND

2. SOTSIAALNE VASTUTUS


3. JUHTIMINE
Softrend Grupi panus tervemasse keskkonda

Osana mööblitööstusest jätame oma tegevusega keskkonnale märgatava jalajälje. Saame seda vähendada läbi tegevuste, mis puudutavad kogu Softrend Grupi toodete elukaart.

 • Eelistades kahjulikest kemikaalidest vabu ja ringlusse võetavaid materjale, koormame keskkonda vähem.
 • Disainides tooted kestvateks, pikendame nende eluiga ja vähendame nende asendamise vajadust.
 • Keskendudes juba disaini faasis toodete lihtsasti lahtivõetavusele, parandame tuntavalt nende ümbertöödeldavust ja detailide taaskasutatavust.
 • Optimeerides toodete ressursitõhusust ja kaalu vähendame ladustamise ja transpordikulusid.


1. Ökomärgisega tooted

Taotleme senisest rohkematele toodetele Ecolabel (või muud) ökomärgist, vähendades seeläbi nende kahjulikke keskkonnamõjusid.2. Parem taaskasutus

Kaardistame komponentide, vahetoodete ja materjalide taaskasutatavuse ja ringlusse võetavuse hetkeolukorra ning seame sellega seotud tulevikueesmärgid.3. Ringmajanduslikud tooted

Viime üha enam tooteid vastavusse ringmajanduse põhimõtetega. St võimaldame neid tooteid parandada, uuendada, renoveerida vms.4. Säästlikumad pakendid ja jäätmed

Kõrvaldame kasutuselt ühekordsed plastist vahendid ja leiame neile alternatiivid. Suurendame ringlussevõetavate jääkmaterjalide osakaalu ja  vähendame jäätmeid vastavalt Softrend Groupile omistatud ISO14001:2015 standardile.

 5 .Taastuvenergia kasutus

Juba täna kasutame oma tootmises 100%-liselt roheenergiat.

6. CO2 vähendamine

Oma CO2 jalajälje vähendamiseks peame esmalt välja arvutama selle suuruse.
Meie sotsiaalne vastutus

Lisaks keskkonnale on Softrend Grupile oluline ka inimeste heaolu. See ambitsioon hõlmab nii meie tarnijaid, oma töötajaid kui ka lõppkliente, kes meie tooteid kasutama hakkavad.

 • Panustame oma töötajate heaolusse, pakkudes neile stabiilset ja turvalist töökeskkonda – see mõjutab ka meie toodete kvaliteeti.
 • Meile on oluline ka oma väärtusahela töötajate töötingimuste ja õiguste eest seismine.
 • Soovime pakkuda oma klientidele tooteid, mis on kvaliteetsed, praktilised ja tervisele ohutud.


1. REACH määrusele vastavus

Lõpptarbija tervise huvides on oluline kasutada materjale, mis poleks töödeldud kahjulike kemikaalidega ja vastaksid REACH määrusele.

2. Ohutum töökeskkond

Tootmisettevõttena on töökeskkonna ohutus ja töötervishoid meie jaoks keskmisest olulisema tähtsusega. Tööohutuse tõstmisega tegelemine Softrend Grupis on kestev.3. Suurem tööga rahulolu

Panustame töötajate rahulolusse, pakkudes nii elamisväärset töötasu kui vajalikke koolitusi ning isiklikke arenguvõimalusi.

 • Rakendame paindlikke töötingimusi ning võimaldame töö- ja eraelu tasakaalu hoidmist.
 • Pingutame, et olla Eesti mööblitööstuse atraktiivseim tööandja.


4. Põhjalik tarnijate valik

Eelistame tarnijaid, kelle jätkusuutlikkuse põhimõtted ühtivad Softrend Grupi põhimõtetega.
Jätkusuutlik juhtimine

Lähtume ärijuhtimise heast tavast, tagades korruptsioonivastasuse, huvide konflikti vältimise ning läbipaistvuse äritegevuses.Ärieetika

 • Korrektsus äritegevuses tagab head suhted partneritega, millest sõltub Softrend Grupi tarnekindlus.
 • Meie juhtimissüsteem vastab standardile ISO 9001:2015. Standardiga sisse seatud protsessid, protseduurid ja vastutused tagavad selle, et Softrend Grupi tooted vastaks iga kord nõuetele ja kliendi ootustele.

 
Juba teeme õigesti


Toodame tellimuste alusel

Suurte laovarude hoidmine ei ole keskkonnasäästlik lähenemine. Just seepärast valmistame tooteid klientide tellimuste alusel. Nii saame olla kindlad, et toodame ainult seda, mida päriselt vaja on.

Ringmajanduslik tootedisain

Üha enam meie tooteid lähtuvad ringmajanduslikest põhimõtetest. St on parandatavad, renoveeritavad ja oma eluea lõpus ringlusse saadetavad.

Hea näide on 2024. aastal lansseeritud Flow – lihtsasti kokku-lahti käiv, võimaldades kulunud komponendid hõlpsalt välja vahetada.

Iga-aastaselt disainime sarnaselt ümber 3-4 toodet.

Läbimõeldud standardmaterjalid

Suuname kliente taaskasutatud materjalide poole, pakkudes neid mööbli standardkangavalikuna. Meie standardkangad:

 • pärinevad jätkusuutlikest allikatest;
 • ei sisalda toksilisi aineid;
 • on loodud kestma;
 • on väiksema süsinikujalajäljega;
 • on ümbertöödeldavad.

Sertifitseeritud puit

Oma puitdetailide valmistamisel kasutame juba täna 90% ulatuses FSC sertifikaadiga puitu.

Vähem jääke

Jääkide vähendamiseks järgime ISO 1400:2015 standardit, kuid oleme juurutanud ka teisi tegevusi. Kanga lõikamisel kasutame lõikusmasinat, mis viib kangajäägid miinimumini. Tekkinud jääkidest valmistame dekoratiivpatju ja riidest kotte.

Poroloondetaile ostame sisse võimalikult õiges mõõdus, tekkinud jääke kasutab meie koostööpartner padjasisu tootmisel.

Jätkusuutlikud pakendid

Eestisse tarnitavad Softrendi diivanid ja voodid pakime juba täna korduvkasutatavatesse pakenditesse.Edukad firmad mõistavad kontori disaini olulisust

Mitmed juhtivad firmad on võtnud suuna pakkuda oma töötajatele mitmekesist töökeskkonda, kus neil on hea olla. Meil on rõõm olla nende koostööpartner.